VARHAISKASVATUKSEN LÄHIJOHTAJAN PAIKKA NURMIJÄRVI, RAJAMÄKI

TULE MEILLE LÄHIJOHTAJAKSI UUTEEN IHANAAN PEIKKOMETSÄÄN!

Peikkometsän Liikuntapäiväkoti tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta päiväkodeissaan Lahden ja Espoon seudulla. Lasten liikunnan lisäksi panostamme välittävään ilmapiiriin niin perheiden kuin työntekijöidenkin välillä, varmasti riittäviin resursseihin henkilökunnan sekä oppimisympäristön suhteen, tarkasti mietittyihin pedagogisiin menetelmiin sekä hyvään johtamiseen. Meillä sinusta pidetään huolta, ja osaamistasi ja näkemyksiäsi arvostetaan. Jos haluat tehdä työsi hyvin ja nauttia siitä, tule Peikkometsään!

Avaamme Peikkometsän Liikuntapäiväkodin Rajamäelle 1.8.2023. Päiväkodista tulee neljäryhmäinen, ja olemme osa Peikkometsän Liikuntapäiväkotien kokonaisuutta. Haemme uuteen taloomme ryhmässä toimivaa varhaiskasvatuksen lähijohtajaa. Lähijohtajana vastaat talon pedagogiikasta: ryhmien muodostamisesta, henkilöstöjohtamisesta ja arjen sujumisesta varhaiskasvatuslain sekä Peikkometsän normien mukaisella tavalla. Työskentelet myös oman ryhmäsi varhaiskasvatuksen opettajana. Pääset luomaan aivan uutta päiväkotia ja kehittämään yhdessä muun Peikkometsän henkilöstön kanssa oman talonne toimintamalleja.

Peikkometsän lähijohtajat ovat ammatillisia, motivoituneita, huumorintajuisia ja helposti lähestyttäviä sekä asiakaspalveluhenkisiä. He johtavat omaa taloaan positiivisella otteella, tukevat henkilöstön hyvinvointia ja tekevät parhaansa hyvän työilmapiirin luomisen eteen. Heille on tärkeää säilyttää aito ”Peikkiksen” ilmapiiri kaikessa tekemisessä, ja he ovat omalta osaltaan vaikuttamassa siihen, että sama positiivinen tekeminen toistuu kaikissa päiväkodeissamme. Lähijohtajat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, joten yksin ei tarvitse olla!

Peikkometsän varhaiskasvatusjohtaja Hanna Hirvonen on esihenkilösi ja perehdyttäjäsi tähän tehtävään. Hän vastaa talosta hallinnollisesti ja huolehtii, että sinulla on kaikki tarvittava saatavilla työtäsi varten.

Lähijohtajan kelpoisuusvaatimus tehtävään on vähintään maisterin tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot 60 op sekä riittävä johtamistaito. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen selvitys rikosrekisteristä.


Ota yhteyttä Hannaan, hän kertoo mielelläni lähijohtajan tehtävistä ja Peikkometsästä lisää.

Hanna Hirvonen
045 692 0027
hanna.hirvonen@peikkometsa.fi