Lisätietoja


Olemme koonneet tähän joitakin useammin kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastaukset.

 

 

Miten liikuntapainotteisuus näkyy toiminnassanne?

 

Päiväkotimme yhtenä tavoitteena on säilyttää lapsen arki mahdollisimman liikunnallisena. Haluamme tukea lasten luontaista liikkumista monin eri keinoin. Peikkometsässä turhat kiellot on poistettu kokonaan. Meillä lapset saavat aikuisen valvonnassa juosta, kiipeillä ja kokeilla rajojaan niin sisällä kuin ulkonakin. Aikuisten tehtävänä on huolehtia lasten turvallisuudesta näissä tilanteissa. Sisätiloissamme on otettu huomioon lasten tarve liikkua, ja meillä onkin liikkumiseen tarvittavaa väljyyttä huoneissamme. Lisäksi meillä on erikseen liikuntasali puolapuineen ja voimistelurenkaineen. Päiväkoti sijaitsee metsäisessä tontilla, joka on säilytetty mahdollisimman luonnonmukaisena. Näin lasten motoriikka kehittyy arkisessa touhuissa päiväkodin pihalla aivan huomaamatta. Takapihalle on myös rakennettu oma pallokenttä.

 

Päiväkodissa teemme normaalin toimintasuunnitelman lisäksi liikunnan vuosisuunnitelman. Siinä hahmottelemme tarkemmin, mitä eri liikunnan osa-alueita painotamme toiminnassamme minäkin kuukautena.

 

 

Kenen valvonnassa yksityinen varhaiskasvatus on?

 

Kaikki yksityiset päiväkodit Lahden kaupungissa kuuluvat Lahden varhaiskasvatuspalveluiden valvonnan piiriin. Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö tarkastaa kohteen ja antaa toimintaluvan päiväkodille ennen toiminnan alkamista. Lisäksi käyttöönottolupa vaaditaan terveystoimelta, palolaitokselta ja Lahden rakennusvalvonnalta. Jotta lopullinen käyttöönottolupa saadaan, niin jokaisen toimen osalta käydään kaikki pienimmätkin asiat hyvin tarkasti läpi.

 

 

Kuinka paljon teillä on henkilökuntaa talossanne?

 

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksessa tulee olla vähintään yksi kasvattaja seitsemää yli 3-vuotiasta kohden sekä yksi kasvattaja neljää alle 3-vuotiasta kohden. Peikkometsässä on aina vähintään em. ehtojen mukaisesti henkilökuntaa. Sijaisia otamme heti tarpeen vaatiessa, jotta voimme jatkaa normaalia arkea poikkeustapauksista huolimatta. 

 

 

Kuinka paljon teillä on lapsia talossa?

 

Olemme mitoittaneet maksimimääräksi 12 alle 3-vuotiasta ja 40 3-5-vuotiasta lasta. Tilaa meillä on kaikille lapselle varsin riittävästi: Lahden kaupungin vähimmäissuositus lattiapinta-alasta lasta kohden on 4-6m2, mutta Peikkometsässä lattiapinta-alaa on täydessäkin mitoituksessaan yli 10m2 lasta kohden. Lisäksi tilat ovat eri tasoissa ja erittäin hyvin jaettavissa, joten meidän on helppo toteuttaa pienryhmätoimintaa, jota pidämme yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista laadukkaasta varhaiskasvatuksesta puhuttaessa.

 

 

Mistä ruokanne tulee?

 

Ruoan valmistamme itse omassa keittiössämme, Villähteellä Peikkometsässä. Kaikki Peikkometsän ruoat ovat täysin itsevalmistettuja. Ruokamme on lisäksi kaikin puolin terveellistä maistuvaa kotiruokaa ja ruokalistat ovat huolella suunniteltuja sekä niitä muokataan tarpeen mukaan. Otamme huomioon myös erityisruokavaliot.