Lisätietoja


Olemme koonneet tähän joitakin useammin kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastaukset.

 

 

Miten liikuntapainotteisuus näkyy toiminnassanne?

 

Päiväkotimme yhtenä tavoitteena on säilyttää lapsen arki mahdollisimman liikunnallisena. Haluamme tukea lasten luontaista liikkumista monin eri keinoin. Peikkometsässä turhat kiellot on poistettu kokonaan. Meillä lapset saavat aikuisen valvonnassa juosta, kiipeillä ja kokeilla rajojaan niin sisällä kuin ulkonakin. Aikuisten tehtävänä on huolehtia lasten turvallisuudesta näissä tilanteissa. Sisätiloissamme on otettu huomioon lasten tarve liikkua, ja meillä onkin liikkumiseen tarvittavaa väljyyttä huoneissamme. Lisäksi meillä on erikseen liikuntasali puolapuineen ja voimistelurenkaineen. Päiväkoti sijaitsee metsäisessä tontilla, joka on säilytetty mahdollisimman luonnonmukaisena. Näin lasten motoriikka kehittyy arkisessa touhuissa päiväkodin pihalla aivan huomaamatta. Takapihalle on myös rakennettu oma pallokenttä.

 

Päiväkodissa teemme normaalin toimintasuunnitelman lisäksi liikunnan vuosisuunnitelman. Siinä hahmottelemme tarkemmin, mitä eri liikunnan osa-alueita painotamme toiminnassamme minäkin kuukautena.

 

 

Kenen valvonnassa yksityinen päivähoito on?

 

Kaikki yksityiset päiväkodit Lahden kunnassa kuuluvat Lahden varhaiskasvatuspalveluiden alaisuuteen. Päivähoitopäälliköt tarkastavat kohteen ja antavat toimintaluvan päiväkodille ennen toiminnan alkamista. Lisäksi käyttöönottolupa vaaditaan terveystoimelta, palolaitokselta ja Lahden rakennusvalvonnalta. Jotta lopullinen käyttöönottolupa saadaan, niin jokaisen toimen osalta käydään kaikki pienimmätkin asiat hyvin tarkasti läpi.

 

 

Kuinka paljon teillä on henkilökuntaa talossanne?

 

Varhaiskasvatuslain mukaan päivähoidossa tulee olla vähintään yksi kasvattaja kahdeksaa yli 3-vuotiasta kohden sekä yksi kasvattaja neljää alle 3-vuotiasta kohden. Peikkometsässä on aina vähintään em. ehtojen mukaisesti henkilökuntaa. Sijaisia otamme heti tarpeen vaatiessa, jotta voimme jatkaa normaalia arkea poikkeustapauksista huolimatta. 

 

 

Kuinka paljon teillä on lapsia talossa?

 

Olemme mitoittaneet maksimimääräksi 12 alle 3-vuotiasta ja 40 3-5-vuotiasta lasta. Tilaa meillä on kaikille lapselle varsin riittävästi: Lahden kaupungin vähimmäissuositus lattiapinta-alasta lasta kohden on 4-6m2, mutta Peikkometsässä lattiapinta-alaa on täydessäkin mitoituksessaan yli 10m2 lasta kohden. Lisäksi tilat ovat eri tasoissa ja erittäin hyvin jaettavissa, joten meidän on helppo toteuttaa pienryhmätoimintaa, jota pidämme yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista laadukkaasta varhaiskasvatuksesta puhuttaessa.

 

 

Mistä ruokanne tulee?

 

Aamupalan valmistamme itse omassa keittiössämme, lounaan ja välipalan meille toimittaa Villähteellä sijaitseva Kahvila- ja Pitopalvelu Lounaskori. Mervi Laaksosen pitämästä Lounaskorista on lyhyessä ajassa kasvanut suosittu lounaspaikka, joka tunnetaan hyvästä kotiruoastaan. Kaikki Peikkometsän ruoat ovat täysin itsevalmistettua sekä kaikki liha- ja viljatuotteet kotimaisia. Peikkometsän tärkeitä arvoja ovat paikallisten palveluiden käyttäminen sekä terveellisyys, jotka näin huomioidaan tälläkin sektorilla.