Parempi vierailukokemus evästeiden avulla

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen vierailukokemuksen. Voit milloin tahansa hallinnoida evästeitä valitsemalla "Evästeasetukset".

PEIKKOMETSÄN ARVOT

Peikkometsässä laadukas varhaiskasvatus pohjautuu arvoihin, jotka ovat kasvattajille kaiken toiminnan perustana lasten kanssa työskennellessä.

Tärkeimmät arvomme ovat TURVALLISUUS, VASTUULLISUUS, YKSILÖLLISYYS, LÄMMINHENKISYYS sekä LÄSNÄOLO.

Turvallisuus koostuu sekä fyysisestä että psyykkisestä turvallisuudesta. Turvallisten aikuisten läsnäolo antaa lapselle mahdollisuuden kokeilla omia rajojaan kannustavan ja hyväksyvän ilmapiirin vallitessa.

Vastuullisuudella tarkoitetaan kasvattajien vastuuta lapsen kehityksen tukemisessa sekä yleisellä että yksilötasolla. Vanhempien tulee pystyä luottamaan siihen, että heidän lapsensa saavat juuri sellaista hoivaa ja huolenpitoa, mitä itse kukin lapsi tarvitsee.

Yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että lapsi kohdataan juuri sellaisena kuin hän on. Lapsen vahvuudet ja mahdolliset tuen tarpeet otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa, lapsen tarpeita kuunnellaan ja niihin vastataan.

Lämminhenkisyys näkyy Peikkometsässä heti ovesta sisään astuttaessa. Perheet saavat kokea tulevansa toiseen kotiin tuodessaan lastaan Peikkometsään. Panostamme kodinomaiseen ilmapiiriin ja lämminhenkisyyteen kaikissa kohtaamisissa.

Läsnäolo sekä hyvä vuorovaikutus on meillä toiminnan perustana niin lasten kuin kasvattajienkin kesken. Kasvattajien kyky olla aidosti läsnä ja kuunnella lasta lisää heidän osallisuuttaan hyvän hoitopäivän rakentamisessa.