TIETOSUOJASELOSTE


Peikkometsän Liikuntapäiväkoti Oy
25.5.2018                                                                   

 

Meille henkilötietojesi suojaaminen on ensisijaisen tärkeää. Tietosuojaselosteesta voit lukea kuinka käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen.

 

      1.  Kuvaus

 

Eu-asetuksen 2016/679 (Tietosuoja-asetus) ja Suomen Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste.

 

         2.  Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

 

Henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä:

Peikkometsän Liikuntapäiväkoti Oy

Y-tunnus 2755358-8                  
Tatartie 2                                      
15560 Nastola

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

 

Päiväkodin johtaja

Hanna Hirvonen

Puh. 045 692 0027

hanna.hirvonen@peikkometsa.fi


3. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Peikkometsän Liikuntapäiväkoti Oy:n asiakassuhteiden ylläpitoon ja viestintään. Lisäksi tietoja käytetään päivähoito- ja palvelusopimuksen laadintaan, laskutukseen, tiedottamiseen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan.


4. Rekisterin sisältämät tiedot


Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. Peikkometsän Liikuntapäiväkoti Oy:n asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakashistoria ja henkilötunnus.

 

5. Rekisterin tietolähteet ja käsittelyperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakassuostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Rekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan itse antamat tiedot.


6
. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Peikkometsän Liikuntapäiväkoti Oy siirtää joissain tapauksissa henkilötietoja myös kolmansille osapuolille, jolloin nämä osapuolet toimivat tietojen käsittelijöinä. Mikäli päivähoito toteutetaan palvelusetelin avulla, omistaa kunta kaikki syntyvät asiakirjat ja asiakassuhteen päätyttyä asiakirjat toimitetaan kunnalle arkistoitavaksi. KELA:an siirretään tietoja hoitosuhteen aloittaneista asiakkaista, jos palvelu toteutetaan Kelan yksityisen hoidon tuella. Palvelua valvova kunta ja/tai KELA vastaa omalta osaltaan heille muodostuvan rekisterin ylläpidosta.

Tietoja saatetaan luovuttaa myös viranomaisille kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen.


7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on rajattu vain välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri ja sen tiedot ovat suojatulla palvelimella ja sähköinen tiedonsiirto tapahtuu salattua ja suojattua yhteyttä käyttäen.

Muilta kuin sähköisiltä osin tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Tiedot säilytetään vain niiden käyttötarpeen mukaisen ajan ja tuhotaan määräajan loputtua tietoturvallisesti.


9. Rekisteröityjen oikeudet

 

Käyttäjällä on mahdollisuus nähdä järjestelmään tallennetut omat tiedot ja pyytää niiden muuttamista, korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä päiväkodin johtajaan hanna.hirvonen@peikkometsa.fi. Sisällytäthän viestiin todistuksen henkilöllisyydestäsi ja tarkka pyyntö tietojen käsittelyyn liittyen. Tiedot toimitetaan 30 päivän sisällä selkeän pyynnön vastaanottamisesta.