VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA

Peikkometsän Liikuntapäiväkoti tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta päiväkodeissaan Lahden ja Espoon seudulla. Lasten liikunnan lisäksi panostamme välittävään ilmapiiriin niin perheiden kuin työntekijöidenkin välillä, varmasti riittäviin resursseihin henkilökunnan sekä oppimisympäristön suhteen, tarkasti mietittyihin pedagogisiin menetelmiin sekä hyvään johtamiseen. Meillä sinusta pidetään huolta, ja osaamistasi ja näkemyksiäsi arvostetaan. Jos haluat tehdä työsi hyvin ja nauttia siitä, tule Peikkometsään! 

Peikkometsä avaa Nurmijärven Rajamäkeen uuden ihanan neljäryhmäisen Liikuntapäiväkodin! Tähän taloon haluamme opettajaksi motivoituneen varhaiskasvatuksen ammattilaisen, jolla on hyvä pedagoginen näkemys, hyvät vuorovaikutustaidot sekä halu luoda kokonaan uutta yhdessä varhaiskasvatuksen hoitajien, muiden opettajien ja lähijohtajan kanssa. Pääsette toteuttamaan Peikkometsän liikunnallista pedagogiikka omalla otteellanne, koko muun Peikkometsän ollessa työnne tukena. Työ alkaa 24.7.2023 ryhmätilojen sisustamisella ja asiakasperheiden tutustumisella. Talo avautuu 1.8.2023. 

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus, eli vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen opettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Huomioimme haussa myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat. 

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. 

Soita Peikkometsän varhaiskasvatusjohtajalle Hannalle ja kysele lisää uudesta talostamme. Voit myös käydä tutustumassa Peikkometsän arkeen meidän somekanavilla Facebookissa ja Instagramissa (#peikkometsanpaivakodit) sekä meidän nettisivuilla peikkometsa.fi.  

Hakemukset ja yhteydenotot opettajan paikkaa koskien:  

Hanna Hirvonen  
Varhaiskasvatusjohtaja 
045 692 0027 
hanna.hirvonen@peikkometsa.fi