Varhaiskasvatuksen opettaja

Peikkometsän Liikuntapäiväkoti tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta päiväkodeissaan Lahden ja Espoon seudulla. Lasten liikunnan lisäksi panostamme välittävään ilmapiiriin niin perheiden kuin työntekijöidenkin välillä, varmasti riittäviin resursseihin henkilökunnan sekä oppimisympäristön suhteen, tarkasti mietittyihin pedagogisiin menetelmiin sekä hyvään johtamiseen. Meillä sinusta pidetään huolta, ja osaamistasi ja näkemyksiäsi arvostetaan. Jos haluat tehdä työsi hyvin ja nauttia siitä, tule Peikkometsään!  

Villähteen Peikkometsä kaipaa joukkoonsa elokuusta 2023 alkaen varhaiskasvatuksen opettajaa. Haluamme opettajaksi motivoituneen varhaiskasvatuksen ammattilaisen, jolla on hyvä pedagoginen näkemys, hyvät vuorovaikutustaidot ja näkemystä kehittää varhaiskasvatuksen liikuntaa yhdessä varhaiskasvatuksen hoitajien, muiden opettajien ja lähijohtajan kanssa. Pääsette toteuttamaan Peikkometsän liikunnallista pedagogiikka omalla otteellanne, koko muun Peikkometsän ollessa työnne tukena.  

 Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus, eli vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen opettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Huomioimme haussa myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat.  

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.  

Soita Villähteen lähijohtajalle Kirsi Ryypölle ja kysele lisää tästä tehtävästä. Voit myös käydä tutustumassa Peikkometsän arkeen meidän somekanavilla Facebookissa ja Instagramissa (#peikkometsanpaivakodit) sekä meidän nettisivuilla peikkometsa.fi.   

  

Hakemukset ja yhteydenotot opettajan paikkaa koskien:   

Kirsi Ryyppö  
Lähijohtaja 
050 323 4785  
kirsi.ryyppo@peikkometsa.fi